Showing all 3 results

đang cho đặt chỗ
Giá: 20 - 30 tỷ
  • Số căn hộ: 50
  • Mật độ xây dựng: 23,4%
Đang cho đặt mua
Giá: 38 - 40 triệu/m2
  • Số căn hộ: 3000
  • Mật độ xây dựng: 24%
1