Showing all 2 results

Giá:
  • 1 PN
  • WC
Đang mở bán
Giá: 29 - 32 tr/m²
  • Số căn hộ: 1.310
  • Mật độ xây dựng: 37%