Showing all 7 results

Đang mở bán
Giá: 1.5tỷ - 2.5tỷ
 • Số căn hộ: 1.794
 • Mật độ xây dựng: 53,32%
Sắp mở bán
Giá: Từ 1,3 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 2074
 • Mật độ xây dựng: 38,25%
Đang mở bán
Giá: 1 tỷ - 2 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 1.4 tỷ - 2.1 tỷ
 • Số căn hộ: 1063
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá: 1,9 tỷ
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng:
Sắp Mở Bán
Giá: 2,2 tỷ/căn
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 34%
Đang cho đặt mua
Giá: 4.9 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: