Showing all 3 results

Sắp mở bán
Giá: Từ 1,3 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 2074
  • Mật độ xây dựng: 38,25%
Đang mở bán
Giá: 1,9 tỷ
  • Số căn hộ: 1000
  • Mật độ xây dựng:
Đang cho đặt mua
Giá: 4.9 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
1