Showing all 2 results

Đang cho đặt mua
Giá: 80 - 150 tỷ
  • Số căn hộ: 65
  • Mật độ xây dựng:
Đang cho đặt mua
Giá: 18 - 30 tỷ
  • Số căn hộ: 65
  • Mật độ xây dựng: