Showing all 4 results

Đang mở bán
Giá: 1.5tỷ - 2.5tỷ
  • Số căn hộ: 1.794
  • Mật độ xây dựng: 53,32%
Sắp mở bán
Giá: Từ 1,3 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 2074
  • Mật độ xây dựng: 38,25%
Đang mở bán
Giá: 1.4 tỷ - 2.1 tỷ
  • Số căn hộ: 1063
  • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp Mở Bán
Giá: 2,2 tỷ/căn
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 34%