Showing all 3 results

Đang mở bán
Giá: 1 tỷ - 2 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 1,9 tỷ
  • Số căn hộ: 1000
  • Mật độ xây dựng: