Showing all 6 results

đang cho đặt chỗ
Giá: 20 - 30 tỷ
  • Số căn hộ: 50
  • Mật độ xây dựng: 23,4%
Đang Mở Bán
Giá: 1,5 tỷ - 1,8 tỷ
  • Số căn hộ: 3000
  • Mật độ xây dựng: 40%
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đang cho đặt mua
Giá: 80 - 150 tỷ
  • Số căn hộ: 65
  • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: 53 - 62 tr/m²
  • Số căn hộ: 4000
  • Mật độ xây dựng: 23.6%