Showing all 4 results

Giá: 900 triệu/căn
  • Số căn hộ: 800
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 1 tỷ - 2 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 1,9 tỷ
  • Số căn hộ: 1000
  • Mật độ xây dựng: