Showing 1–12 of 25 results

Đang mở bán
Giá: 1.5tỷ - 2.5tỷ
 • Số căn hộ: 1.794
 • Mật độ xây dựng: 53,32%
Giá:
 • 1 PN
 • WC
Sắp mở bán
Giá: Từ 1,3 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 2074
 • Mật độ xây dựng: 38,25%
Đang mở bán
Giá: 1 tỷ - 2 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
đang cho đặt chỗ
Giá: 20 - 30 tỷ
 • Số căn hộ: 50
 • Mật độ xây dựng: 23,4%
Đang cho đặt mua
Giá: 28-31 triệu /m2
 • Số căn hộ: 2000
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
 • Số căn hộ: 549
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang Mở Bán
Giá: 1,5 tỷ - 1,8 tỷ
 • Số căn hộ: 3000
 • Mật độ xây dựng: 40%
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang cho đặt mua
Giá: 38 - 40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 200
 • Mật độ xây dựng: 39%
Đang mở bán
Giá: 1.4 tỷ - 2.1 tỷ
 • Số căn hộ: 1063
 • Mật độ xây dựng: 35%