Showing 1–12 of 18 results

Giá:
 • 1 PN
 • WC
đang cho đặt chỗ
Giá: 20 - 30 tỷ
 • Số căn hộ: 50
 • Mật độ xây dựng: 23,4%
Đang cho đặt mua
Giá: 28-31 triệu /m2
 • Số căn hộ: 2000
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
 • Số căn hộ: 549
 • Mật độ xây dựng: 30%
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang cho đặt mua
Giá: 38 - 40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 200
 • Mật độ xây dựng: 39%
Đang cho đặt mua
Giá: 38 - 40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 3000
 • Mật độ xây dựng: 24%
Đang mở bán
Giá: 29 - 32 tr/m²
 • Số căn hộ: 1.310
 • Mật độ xây dựng: 37%
Đang cho đặt mua
Giá: 80 - 150 tỷ
 • Số căn hộ: 65
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 25 - 30 tr/m²
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: 35%
1