Showing 13–24 of 31 results

Đang cho đặt mua
Giá: 38 - 40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 200
 • Mật độ xây dựng: 39%
Đang mở bán
Giá: 1.4 tỷ - 2.1 tỷ
 • Số căn hộ: 1063
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang cho đặt mua
Giá: 38 - 40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 3000
 • Mật độ xây dựng: 24%
Đang Giữ Chỗ
Giá: 2,9 tỷ - 6,6 tỷ
 • Số căn hộ: 208
 • Mật độ xây dựng: 7%
Đang mở bán
Giá: 29 - 32 tr/m²
 • Số căn hộ: 1.310
 • Mật độ xây dựng: 37%
Đang cho đặt mua
Giá: 80 - 150 tỷ
 • Số căn hộ: 65
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 25 - 30 tr/m²
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang cho đặt mua
Giá: 18 - 30 tỷ
 • Số căn hộ: 65
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 58 - 65 tr/m²
 • Số căn hộ: 3.748
 • Mật độ xây dựng: 29.5%