Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
36
Số căn:
1.794
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
53,32%
Chủ đầu tư: Pi Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:36
Quy mô: Mật độ xây dựng:53,32%
Số căn hộ:1.794 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Pi Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:36
Quy mô:
Mật độ xây dựng:53,32%
Số căn hộ:1.794
Ngày hoàn thành: