Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
50
Số căn:
2074
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
38,25%
Chủ đầu tư: DCT Partners Việt Nam
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:6 Số tầng:50
Quy mô: Mật độ xây dựng:38,25%
Số căn hộ:2074 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: DCT Partners Việt Nam
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:6
Số tầng:50
Quy mô:
Mật độ xây dựng:38,25%
Số căn hộ:2074
Ngày hoàn thành:
1