Trạng thái:
Đang Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
8
Số tầng:
20
Số căn:
3000
Quy mô:
20ha
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: Charm Group
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:8 Số tầng:20
Quy mô:20ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:3000 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Charm Group
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:8
Số tầng:20
Quy mô:20ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:3000
Ngày hoàn thành: