Chung cư New Lavida – Căn hộ nhà ở xã hội Dĩ An, Bình Dương

Trang chủ 

› Dự án 

› Bình Dương 

› TP. Dĩ An

Bang-gia-nha-o-xa-hoi-New-Lavida
Phoi-canh-du-an
nguoi-mua-can-ho-new-lavida-duoc-huong-goi-lai-suat-48-co-dinh-25-nam
Bang-gia-nha-o-xa-hoi-New-Lavida
Mat-bang-Tang 6 -30
Mat-bang-Tang 5
Mat bang Master plan
Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
30
Số căn:
800
Quy mô:
65.000m2
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Lê Phong Land
Loại: Căn hộ Trạng thái:
Số Block:2 Số tầng:30
Quy mô:65.000m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:800 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Lê Phong Land
Loại: Căn hộ
Trạng thái:
Số Block:2
Số tầng:30
Quy mô:65.000m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:800
Ngày hoàn thành: