Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
23.811,97m2.
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Lê Phong Land
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:6 Số tầng:
Quy mô:23.811,97m2. Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Lê Phong Land
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:6
Số tầng:
Quy mô:23.811,97m2.
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: