Du an Edna Grand Mercure phan thiet
Du an Edna Grand Mercure phan thiet
Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Nhất Phát
Loại: Biệt thự Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Nhất Phát
Loại: Biệt thự
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: