Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
35
Số căn:
1063
Quy mô:
8.728,7 m2
Mật độ xây dựng:
35%
Chủ đầu tư: HT-Pearl
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:35
Quy mô:8.728,7 m2 Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1063 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: HT-Pearl
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:35
Quy mô:8.728,7 m2
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1063
Ngày hoàn thành: