Paragon Vũng Tàu
Paragon Vũng Tàu
Vị trí Paragon Vũng Tàu
Paragon Vũng Tàu
Paragon Vũng Tàu
Trạng thái:
Đang cho đặt mua
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
30
Số căn:
3000
Quy mô:
6ha
Mật độ xây dựng:
24%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang cho đặt mua
Số Block:6 Số tầng:30
Quy mô:6ha Mật độ xây dựng:24%
Số căn hộ:3000 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang cho đặt mua
Số Block:6
Số tầng:30
Quy mô:6ha
Mật độ xây dựng:24%
Số căn hộ:3000
Ngày hoàn thành: