Trạng thái:
Đang Giữ Chỗ
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
3
Số căn:
208
Quy mô:
200ha
Mật độ xây dựng:
7%
Chủ đầu tư: C.S.Q Investment
Loại: Nhà phố Trạng thái:Đang Giữ Chỗ
Số Block: Số tầng:3
Quy mô:200ha Mật độ xây dựng:7%
Số căn hộ:208 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: C.S.Q Investment
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Đang Giữ Chỗ
Số Block:
Số tầng:3
Quy mô:200ha
Mật độ xây dựng:7%
Số căn hộ:208
Ngày hoàn thành: