Trạng thái:
Đang cho đặt mua
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
4
Số căn:
65
Quy mô:
52000
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư VinGroup Chủ đầu tư VinGroup
Loại: Shop house Trạng thái:Đang cho đặt mua
Số Block: Số tầng:4
Quy mô:52000 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:65 Ngày hoàn thành:2020
Chủ đầu tư VinGroup Chủ đầu tư VinGroup
Loại: Shop house
Trạng thái:Đang cho đặt mua
Số Block:
Số tầng:4
Quy mô:52000
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:65
Ngày hoàn thành:2020