Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
40
Số căn:
1000
Quy mô:
8.600
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Lê Phong Land
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:40
Quy mô:8.600 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1000 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Lê Phong Land
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:40
Quy mô:8.600
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:1000
Ngày hoàn thành: