Trạng thái:
Đang cho đặt mua
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
2
Số căn:
Quy mô:
6,930
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: An Gia Group
Loại: Nhà phố Trạng thái:Đang cho đặt mua
Số Block: Số tầng:2
Quy mô:6,930 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: An Gia Group
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Đang cho đặt mua
Số Block:
Số tầng:2
Quy mô:6,930
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: